جستجوی برچسب

شرح وظایف و نحوه تنظیم گزارشات بازرسی

برگزاری دوره شرح وظایف بازرسی در اتحادیه ها

دوره های سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

برگزاری سومین دوره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) در مرکز آموزش بازرگانی

برگزاری پانزدهمین دوره قانون کار

برگزاری پانزدهمین دوره قانون کار

آخرین اخبار
تعداد کل بازدیدکنندگان: 4736561 بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 46 نفر
افراد آنلاین: 1 نفر
برچسب