اساتید مرکز

بهمن متولی

بهمن متولی دانش آموخته DBA (گرایش حقوق بین الملل)امیر مهرنیا

امیر مهرنیا کارشناس ارشد کسب و کارحسین جعفری

حسین جعفری کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلیرضا راشدی

علیرضا راشدی کارشناسی ارشد مدیریت دولتیکوروش پاکدل

کوروش پاکدل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیمیترا تکاپومنش

میترا تکاپومنش کارشناسی مهندسی صنایع غذاییسید حسین میر ظفر جویان

سید حسین میر ظفر جویان کارشناس ارشد مدیریت دولتیساسان خدایی

ساسان خدایی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی گرایش بازاریابی بین المللرحیم محترم قلاتی

رحیم محترم قلاتی دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهراناحسان مرشدلو

احسان مرشدلو کارشناسی دبیری زبان انگلیسیعفت بهروش

عفت بهروش کارشناسی مترجمی زبان انگلیسیمرتضی عباسی

مرتضی عباسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیسید علی قریشی

سید علی قریشی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسینادر فیض

نادر فیض کارشناسی مهندسی کشاورزیعلی عطایی

علی عطایی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیکحمید رضا قاضی مقدم

حمید رضا قاضی مقدم کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقلحسن طاهری

حسن طاهری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیافشین خانی

افشین خانی کارشناسی اقتصاد بازرگانی-گرایش بین المللمحمود آسیاچی

محمود آسیاچی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها و بهره وریمحمود استقلال

محمود استقلال دانش آموخته DBAمحمد منصوری

محمد منصوریحبیب الله نجاتی زاده

حبیب الله نجاتی زاده کارشناسی ارشد مدیریت اجرایینوید ملائی

نوید ملائی کارشناسی ارشد رشته مدیریت MBA استراتژیکافسانه تاجدار

افسانه تاجدار کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسیکاوه منگلی

کاوه منگلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعغلامرضا عینی

غلامرضا عینی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعسعید قهرمانپور

سعید قهرمانپورحسین قربانیان

حسین قربانیان دکتری حقوق خصوصیصادق فراهانی

صادق فراهانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید جواد موسوی

سید جواد موسوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید مجید رئوفی

سید مجید رئوفی کارشناسی ارشد حسابداریامین بذرافشان

امین بذرافشان دکتری زبان چینیسمیه ثابت

سمیه ثابت کارشناسی مترجمی زبان انگلیسیاکبر صمدی

اکبر صمدی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییمهدی کنعانی

مهدی کنعانی دکتری کارآفرینیرضا کامیاب تیموری

رضا کامیاب تیموری کارشناسی ارشد حسابداریاسماعیل محققی

اسماعیل محققی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییآرزو علیایی

آرزو علیایی دکتری زبان و ادبیات انگلیسیمهیار مدینه ای

مهیار مدینه ای کارشناسی مهندسی صنایعوحید ناصحی فر

وحید ناصحی فر دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطباییرضا مومن خانی

رضا مومن خانی کارشناسی ارشد MBAامیر تهامی نژاد

امیر تهامی نژاد دکتری مدیریت استراتژیکفرح انگیز عبدالله زاده

فرح انگیز عبدالله زاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیکیومرث سمعی

کیومرث سمعی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیاحسان مقدم

احسان مقدم دکتری روابط بین المللمحمد مهدی اشرفیان

محمد مهدی اشرفیان دکترای مدیریت استراتژیک منابع انسانیهرمز مهرانی

هرمز مهرانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمریم درخشنده

مریم درخشنده کارشناسی ارشد روابط بین المللمحمود کریمی

محمود کریمی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییامین زاهدی

امین زاهدی کارشناسی مدیریت کسب و کارلیلا فنایی

لیلا فنایی دکتری مدیریت کارآفرینیمحمدحسن فریدونی

محمدحسن فریدونی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین المللعباس عبدالخانی

عباس عبدالخانیمهدی فاخری

مهدی فاخریمسعود کمالی اردکانی

مسعود کمالی اردکانیاساتید

اساتیدمحمد مهدی جوانمرد قصاب

محمد مهدی جوانمرد قصابحسن کیان

حسن کیان دکتری جرم شناسی بین المللی الکترونیکی(Cyber International Criminology Law) 2004 یو پی ام مالزی دکتری مالتی مدیا ۲۰۰۴ ام ام یو مالزیامیدرضا ریاحی

امیدرضا ریاحی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختکامبیز طهرانی

کامبیز طهرانی دکترای مدیریت بازاریابیامیر عاکف

امیر عاکفعلیرضا آقاجانی

علیرضا آقاجانیاساتید دوره.

اساتید دوره.مظفر ناصری طاهری

مظفر ناصری طاهری کارشناس ارشد مدیریت بازرگانیمحمد ولی پورپاشا

محمد ولی پورپاشا دکتری: اقتصاد مالی پژوهشکده پولی و بانکی ، کارشناسی ارشد: اقتصاد انرژی و بازاریابی بین‌الملل دانشگاه تهران، کارشناسی: اقتصاد نظری دانشگاه شهید بهشتیزهرا زمانپور

زهرا زمانپور مقطع کارشناسی ارشد: روان‌شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات- مقطع کارشناسی: زیست‌شناسی- دانشگاه مازندرانحسین صبوری

حسین صبوری دانشجوی دکتری اقتصاد پولی و توسعه، دانشگاه شهید بهش کارشناس ارشد اقتصاد ( گرایش نظری )، دانشگاه شهید بهشتی تی- کارشناس اقتصاد ( گرایش پول و بانکداری)، دانشگاه شهید بهشتیکریم رسولی

کریم رسولی دکتری علوم اقتصادیمهدی امامی

مهدی امامی ارشد مهندسی مدیریت تکنولوژی(جمعی از اساتید)

(جمعی از اساتید)بهمن متولی- امیرهوشنگ فتحی زاده

بهمن متولی- امیرهوشنگ فتحی زادهفرزین رجب زاده

فرزین رجب زاده کارشیاسی ارشد مهیُدسی عمران، مدیریت ساختمحسن صلحی

محسن صلحی کارشناس ارشد HSEمهدی حسین آبادی

مهدی حسین آبادی دکترای علوم اجتماعیفهیمه گودرزی راد

فهیمه گودرزی راد کارشناس برق و الکترونیکحامد میرزاآقاجانی

حامد میرزاآقاجانی کارشناسی رشته مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها)سید مصطفی حسینی

سید مصطفی حسینیبهروز رضائی

بهروز رضائی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – موسسه عالی بانکداری بانک مرکزی ، کارشناسی حقوق قضاییمجموعه ای از اساتید

مجموعه ای از اساتیدرضا گرزین

رضا گرزین کارشناس ارشد مدیزیت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتیمحمد باقری

محمد باقریجمعی از مدرسین

جمعی از مدرسینحسین طالبی

حسین طالبی کارشناس ارشد حقوق تجارت بین المللاساتید

اساتیدفرامرز چمنی

فرامرز چمنیمهرداد سعادت دهقان

مهرداد سعادت دهقانمحمد نوری

محمد نوری کارشناس ارشد حقوق تجارت بین المللاساتید دوره

اساتید دورهفرزاد مقدم

فرزاد مقدم دکترای تبلیغاتعلی پویان

علی پویان کارشناسی ارشد حسابداریفرشید رستگار

فرشید رستگارمسعود کرامتی

مسعود کرامتیپانته آ رجاء

پانته آ رجاء کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسیعلی اکبر اسدی

علی اکبر اسدی کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل علوم دریایی بین المللیامین قزلباشان

امین قزلباشانخلیل مهاجر

خلیل مهاجرحمید جلیلی

حمید جلیلی کارشناسی زبان و ادبیات ترکیزمزم ترابی

زمزم ترابی کارشناس ارشد داروسازیساسان خدایی-حبیب اله نجاتی زاده

ساسان خدایی-حبیب اله نجاتی زادهآذیتا سعیدی

آذیتا سعیدی کارشناسی ارشد مهندسی معدنآیه کاتبی - بهمن متولی

آیه کاتبی - بهمن متولیوحید نقشینه

وحید نقشینه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیافشین اخوان

افشین اخوان کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلی عبادی ضیایی

علی عبادی ضیایی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیرضا قریشی

رضا قریشی کارشناسی ارشد حسابداریاحسان رضاپور نیکرو

احسان رضاپور نیکرو دانش اموخته DBA مدیریت کسب و کار گرایش مالی و سرمایه گذاری از دانشگاه تهرانآقای مقیمی

آقای مقیمیرضا شیرازی

رضا شیرازی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترمهدی بدیعی

مهدی بدیعیبهروز بهزادنیری

بهروز بهزادنیریمحمد بهارلویی

محمد بهارلویی دکترای مدیریت-تحقیق در عملیاتفرهاد نوری - حسن ولی بیگی

فرهاد نوری - حسن ولی بیگیمیرهادی سیدی - فرزاد مرادپور

میرهادی سیدی - فرزاد مرادپورشاهبن شفیعی

شاهبن شفیعی وکیل پایه یک دادگستریرضا هوشمندی

رضا هوشمندی کارشناس ارشد امور مالیاتیرضا گلی

رضا گلی دکترای مدیریت کسب و کاررسول حسینی

رسول حسینی دکتری مدیریت آموزشیجواد صدیقی

جواد صدیقیجمعی از اساتید..

جمعی از اساتید..حسن علیدوستی

حسن علیدوستی کارشناسی ارشد حقوق بین المللجمعی از اساتید

جمعی از اساتیدمحمود اولیایی

محمود اولیاییمحمد صرافی

محمد صرافی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامیجمعی اساتید

جمعی اساتیدجمعی از اساتید

جمعی از اساتیدمجید ذاکر‌ هندوآبادی

مجید ذاکر‌ هندوآبادی ارشد Social Works از Flinders Universityبتول نوروزی

بتول نوروزی ارشد آموزش زبان انگلیسیمحمدصادق کمال‌وند

محمدصادق کمال‌وند کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش مالی)جمعی ازاساتیدمرکز

جمعی ازاساتیدمرکزجمعی اساتید

جمعی اساتیدمحسن رضایی

محسن رضایی کارشناسی مهندسی الکترونیکبابک شعبانی

بابک شعبانی کارشناسی ارشد مهندسی برق و قدرتوحیدرضا شاهسونی

وحیدرضا شاهسونی کارشناس مکانیک سیالات