سوالات متداول

در مورد مرکز آموزش بازرگانی

با سلام. با ورود به صفحه اختصاصی هر دوره میتوانید سرفصل دوره مورد نظر خود را مشاهده نمایید. پس از پایان هر دوره نیز گواهی شرکت در دوره به دانشپذیران حاضر در دوره داده خواهد شد. لازم به ذکر است مرکز آموزش بازرگانی دارای مجوز صلاحیت آموزش کارکنان دولت (از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری) می باشد.
با سلام. دوره ای تحت عنوان دوره جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL در دپارتمان بازرگانی وجود دارد که میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی این دوره اطلاعات کاملی در مورد این دوره بدست اورید.
با سلام. مرکز آموزش بازرگانی مجری دوره های کوتاه مدت می باشد و مدرک دانشگاهی صادر نمی کند. اما پس از پایان هر دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره داده خواهد شد.
با سلام. دوره ای تحت عنوان امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی) در دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل وجود دارد که میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی این دوره اطلاعات کاملی در مورد این دوره کسب نمایید.
با سلام. در دوره جامع تجارت بین الملل به شکل کلی در مورد اینکوترمز، قوانین صادرات واردات، قوانین گمرکی و موارد دیگر صحبت خواهد شد. در دوره های تخصص بازرگانی نیز با ورود عمیق تر به هر مبحث میتوانید اطلاعات کاملی را در مورد آن مبحث کسب کنید.

در مورد کلاسهای آموزشی

با سلام. شما میتوانید با هر پیش زمینه تحصیلی، در صورت داشتن علاقه به حوزه کاری مورد نظر خود در آن دوره شرکت کنید.
با سلام. پس از پایان هر دوره به شرکت کنندگان حاضر در دوره گواهینامه حضور در دوره آموزشی مربوطه داده خواهد شد که این مدرک قابل ترجمه به زبان مورد نظر شما است.
با سلام. با ورود به صفحه اختصاصی هر دوره میتوانید سرفصل دوره مورد نظر خود را مشاهده نمایید. پس از پایان هر دوره نیز گواهی شرکت در دوره به دانشپذیران حاضر در دوره داده خواهد شد. لازم به ذکر است مرکز آموزش بازرگانی دارای مجوز صلاحیت آموزش کارکنان دولت (از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری) می باشد.
ارسال سوالات متداول:
* *
* *