دوره های آموزشی

نام دوره
فرایند و قانون برگزاری مناقصات
سیستم سازی مدیران
طراحی مدل کسب و کار
جذب و نگه داشت نیروی انسانی
بسته جامع تغییر حیاتی
اصول قیمت گذاری کالا
فروش و فروشنده حرفه ای
تحلیل بازارهای سرمایه گذاری
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
اینکوترمز2020
جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
بازرسی و نمونه برداری کالاهای وارداتی و صادراتی
تربیت کارشناس حمل ونقل بین المللی
مدیریت زنجیره تامین
A Comprehensive Course on Communication& Language Skills in International Trade
بازاریابی تلفنی
تحلیل گری کسب و کار
جامع تربیت کارشناس صادرات
امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی)
مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
اخذ نمایندگی بیمه
آشنایی با مبانی بورس
تحلیل گری تکنیکال
بیمه‌های بازرگانی
سهام اولی‌ها و زبان مشترک در بورس
متقاضیان کارگزاری بیمه
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
دادرسی و رفع اختلافات مالیاتی
سامانه نیما
انبارداری و مهندسی انبار
جامع نحوه ثبت سفارش واردات کالا از درگاه سامانه ntsw و اظهار از راه دور در گمرک(epl)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .