دوره های آموزشی

نام دوره
اصول بازرسی و نظارت در سیستم بانکی
حسابرسی عملیاتی در بانک ها
تکنیک های مالی و اعتباری در بانک ها
بازاریابی حرفه ای بانکی
مدیریت برند در بانک
آشنایی با تطبیق در بانکداری بین‌المللی
آشنایی با رهنمودهای کمیته بال
مدیریت رفتار سازمانی در بانک‌ها
آشنایی با استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی
اصول و فنون مشتری مداری در بانک ها
فنون مذاکره در بانک‌ها
مدیریت ارائه محصولات و خدمات بانکی
دیجیتالی‌شدن فرآیندهای عملیات بانکی
فرایند برگزاری مناقصات در بانک ها
تحلیل وضعیت کلی بانک و شعب
حقوق و مقررات مالیاتی و تجاری
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .