مرکز آموزش بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی از سال 1374 به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق و ذیل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی شروع به فعالیت نموده و هم اکنون توانسته است با توسعه کیفی و کمی فعالیتهای خود نقشی سازنده در جهت افزایش بهره وری منابع انسانی بخش صنعت، معدن، و تجارت کشور ایفا نماید.

این مرکز بعنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشهای تخصصی کسب و کار نقشی فعال در جهت راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه کسب و کار را در سطح کشور عهده دار می باشد .

این مرکز با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کار کشور، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه‌ای شاغلان حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی می‌کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.

فلسفه وجودی:

فعالیت به عنوان مجموعه آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در بخش کسب و کار کشور در جهت پیشبرد اهداف راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه بخش کسب و کار کشور .

ماموریت مرکز:

فعالیت در نقش حلقه واصل بین دانشگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی و بازرگانی کشور به منظور توانمندسازی و ارتقاء مهارتهای کاربردی مورد نیاز فعالان و دانش آموختگان دانشگاهی در حوزه‌های تجارت و بازرگانی، اقتصاد و مدیریت .

حوزه فعالیت :‌

مرکز آموزش بازرگانی در چارچوب فلسفه‌ی وجودی و ماموریت خود خدمات آموزشی، تخصصی و حرفه‌ای به شرح زیر را ارائه می‌نماید:

- برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با حوزه کسب و کار

- برگزاری دوره‌های ترمی و پودمانی مورد نیاز بخش کسب و کار تحت نظارت دانشگاه جامع علمی- کاربردی

- طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی اختصاصی در محل سازمانها

- برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان دولت

- آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی

- برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی

- مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی

- طراحی محصولات آموزشی

- انجام طرحهای نیازسنجی آموزشی

- ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و ترویجی برای مدیران و فعالان بخش کسب و کار کشور

عوامل کلیدی موفقیت:

- داشتن شبکه گسترده نمایندگی ها

- تمرکز بر دوره های آموزش کاربردی و تخصصی حوزه کسب و کار

- قوت در نام تجاری

- اندازه بازار وسیع

- قابلیت رقابت در خدمات ارائه شده توسط مرکز

- توان طراحی و ارائه دوره‌های آموزشی مهارتی منحصر به فرد

- اجرای دوره‌های دانشگاهی

- اتکا به موسسه مطالعات به عنوان پشتوانه علمی

- برخورداری از مدرسان خبره و مجرب

- وابستگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور مدیران ارشد این وزارت خانه در ارکان مرکز

راهبردها:

- برقراری همکاریهای بین المللی با انجمن ها و موسسات علمی و آموزشی تقویت

- ارتباطات و همکاریهای استراتژیک با بازیگران داخلی عرصه آموزش

- تقویت و توانمندسازی شبکه نمایندگی ها و همکاران استراتژیک

- توسعه بازار و فضای کسب و کار

- توسعه کمی و کیفی محصولات و خدمات

- توانمندسازی بنیه مرکز از طریق توسعه منابع و زیرساختها

- چابک سازی مرکز از طریق بهبود فرایندها و تحول سازمانی

مدیران مرکز آموزش بازرگانی از دیرباز تاکنون

- سید محمد اعرابی  (خرداد74-تیر76)

- اسفندیار امیدبخش  (تیر 76- اردیبهشت 77)

- سید مهدی سید مطهری  (اردیبهشت 77 – اردیبهشت 81)

- حمیدرضا اشرف زاده  (اردیبهشت 81 – آبان 83)

- علی دینی ترکمانی  (آبان 83 – شهریور85)

- ابراهیم ده آفرین  (شهریور 85 – خرداد 91)

- صادق داداشی   (خرداد91-شهریور92)

- عباس خالقی تبار   (شهریور 92 -شهریور 95)

   - رضا سیف اللهی  (شهریور 95- تیر 97)

   - محمد عباسی (تیر 97 تاکنون)